Održana 10. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost

Objavljeno: 22. svibnja 2018.

U Hrvatskoj narodnoj banci 22. svibnja 2018. održana je 10. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost, pod predsjedanjem guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića te uz sudjelovanje ministra financija Zdravka Marića, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigmana, direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac te njihovih suradnika.

Članovi Vijeća upoznati su s glavnim pokazateljima stabilnosti financijskog sustava te je ocijenjeno da su povoljna kretanja u međunarodnom okružju i zemlji pogodovala očuvanju financijske stabilnosti. Kao jedan od značajnijih rizika za financijsku stabilnost istaknuto je moguće pogoršanje uvjeta financiranja na međunarodnim tržištima, dok je utjecaj krize u koncernu Agrokor ocijenjen ograničenim. Upozoreno je da su u 2017. cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj počele rasti, no to još ne stvara neravnoteže kakve su se pojavile na tržištima pojedinih članica EU-a. Članovi su informirani i o rezultatima recentnog ispitivanja otpornosti bankovnog sustava kao i o recentnim makroprudencijalnim aktivnostima HNB-a. Nadalje, članovima su prezentirani stanje i trendovi na nebankarskom financijskom tržištu s naglaskom na rizicima. Tom prilikom članovi Vijeća upoznati su i s rezultatima provedenog testa otpornosti na stres obveznih mirovinskih fondova, ali i trendovima na tržištu kapitala, društava za osiguranje, lizinga i faktoringa.

Na sjednici je također prihvaćeno godišnje izvješće o radu Vijeća u 2017. godini.