Održana 11. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost

Objavljeno: 13. prosinca 2018.

U Hrvatskoj narodnoj banci održana je danas 11. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost, pod predsjedanjem guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, uz sudjelovanje ministra financija Zdravka Marića, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigmana, direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac i njihovih suradnika.

Članovi Vijeća upoznati su na sjednici s glavnim pokazateljima stabilnosti financijskog sustava te je ocijenjeno da je izloženost cjelokupnog sustava sistemskim rizicima umjerena. Pritom je istaknuto da bi se identificirani rizici za financijsku stabilnost mogli ostvariti ukoliko dođe do pogoršanja kretanja u međunarodnom okružju, ponajprije pod utjecajem geopolitičkih i gospodarskih neizvjesnosti, dok je utjecaj domaćih činitelja ocijenjen ograničenim. Kada je riječ o kretanjima na domaćem bankarskom tržištu, posebna pozornost posvećena je rizicima povezanima s ubrzanim rastom gotovinskih nenamjenskih kredita koji se odobravaju bez zaloga, na više iznose te s rokovima dospijeća do 10 godina. Nasuprot tome, rizik promjene kamatnih stopa za sektor kućanstva se smanjuje, jer se u recentnom razdoblju sve znatniji dio kredita odobrava zaštićen od kamatnog rizika, barem u početnom razdoblju otplate.

Članovi Vijeća su informirani i o novom ciklusu identifikacije ostalih sistemski važnih kreditnih institucija te o recentnim aktivnostima na implementaciji Preporuke ESRB-a o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama.

Uz navedeno, prezentirana su i aktualna kretanja te glavni rizici na nebankarskom financijskom tržištu. Tako su članovi Vijeća upoznati s ulaganjima hrvatskih društava za osiguranje u nekretnine koja znatno nadilaze prosjek EU-a. Prikazani su i rezultati analize utjecaja promjene cijena nekretnina na društva za osiguranje.