Održana 12. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost

Objavljeno: 20. svibnja 2019.

U Hrvatskoj narodnoj banci održana je 12. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost, pod predsjedanjem guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, uz sudjelovanje ministra financija Zdravka Marića, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Ante Žigmana, direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac i njihovih suradnika.

Članovi Vijeća upoznati su na sjednicis glavnim pokazateljima stabilnosti financijskog sustava. Pritom je istaknuto da su neizvjesnosti vezane uz međunarodne geopolitičke i trgovinske napetosti te opća makroekonomska kretanja i dalje značajne. Kada je riječ  o domaćoj ekonomiji, strukturne se ranjivosti nastavljaju smanjivati, no i dalje su zamjetne, a važan su izvor rizika usporavanje globalne i domaće ekonomije te promjene financijskih uvjeta.

Bankovni sustav u Hrvatskoj i nadalje je visoko kapitaliziran i likvidan, kvaliteta kreditnog portfelja i profitabilnost banaka poboljšavaju se, a otpornost bankovnog sustava na moguće šokove zadržana je na razmjerno visokoj razini. Kada je riječ o rizicima povezanima s ubrzanim rastom gotovinskih nenamjenskih kredita, o kojima se raspravljalo na 11. sjednici, HNB je izvijestio da je u veljači 2019. godine izdao Preporuku o postupanju pri odobravanju nestambenih kredita potrošačima, kojoj je cilj izjednačiti kriterije utvrđivanja sposobnosti kod različitih vrsta dugoročnih kredita potrošačima. HNB prati učinke Preporuke, te će u slučaju potrebe dodatno djelovati. Na sjednici se raspravljalo i o saznanjima glede uspostavljanja ponovne razmjene podataka i izdavanja kreditnih izvješća za građane putem HROK‐a.

Uz navedeno prezentirana su i aktualna kretanja te glavni rizici na nebankarskom financijskom tržištu. Tako su  članovi Vijeća upoznati sa strukturom imovine nebankarskog financijskog sektora i njezinim kretanjem, koncentracijom u tom sektoru, aktualnim rizicima te recentnim kretanjima na tržištu kapitala. Izviješteno je i o završenom preoblikovanju novčanih fondova u skladu s tzv. Uredbom o novčanim fondovima (Uredba (EU) 2017/1131) prije svega u kratkoročne obvezničke fondove.

Glede Preporuke ESRB‐a o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama, članovi Vijeća informirani su o predloženim amandmanima nakon konzultacija na europskoj razini. Kratko se raspravljalo i o aktivnostima u Hrvatskoj u vezi s prikupljanjem podataka potrebnih za praćenje rizika na tržištu nekretnina.

Na dvanaestoj je sjednici prihvaćen Godišnji izvještaj o radu Vijeća u 2018. godini.