Održana 2. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost

Objavljeno: 15. veljače 2014.

Najnoviji pokazatelji kretanja u nefinancijskom sektoru, njihov utjecaj na bankovni i nebankovni financijski sektor u Hrvatskoj, te ocjena glavnih rizika za financijsku stabilnosti u našoj zemlji bili su ključna tema 2. sjednice Vijeća za financijsku stabilnost, održane u ponedjeljak (15. prosinca 2014.) pod predsjedanjem guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, uz sudjelovanje ministra financija Borisa Lalovca, predsjednika Upravnog odbora HANFA-e Petra-Pierrea Mateka, direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac i njihovih suradnika.

Vijeće je obaviješteno i o uvođenju zaštitnih slojeva kapitala za strukturni sistemski rizik u nekim državama EU, a HNB je obavijestio Vijeće o proceduri uvođenja protucikličkog zaštitnog sloja kapitala u Hrvatskoj.