Održana 4. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost

Objavljeno: 7. srpnja 2015.

Ocjena glavnih rizika za financijsku stabilnost u bankarskom i nebankarskom financijskom sektoru naše zemlje bila je ključna tema četvrte sjednice Vijeća za financijsku stabilnost, održane u utorak, 7. srpnja 2015. pod predsjedanjem guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, uz sudjelovanje triju viceguvernera, ministra financija Borisa Lalovca, predsjednika Upravnog vijeća Hanfe Petra-Pierrea Mateka, direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac i njihovih suradnika.

Na sjednici se raspravljalo o financijskoj stabilnosti u bankarskom i nebankarskom financijskom sektoru, a posebno o provođenju testova otpornosti na stres u bankarskom sektoru i uvođenju regulative Solvency II u sektor osiguranja. Vijeće je raspravljalo i o mogućem utjecaju aktualne situacije u Grčkoj na financijsku stabilnost u Hrvatskoj. Ocijenjeno je da izravnih rizika nema, a glavni neizravni rizik moglo bi biti povećanje troškova zaduživanja. Taj rizik trenutačno nije primijećen, tj. zamjetan je utjecaj grčke krize na cijene hrvatskih obveznica izostao.

Na ovoj sjednici Vijeće je prihvatilo godišnje izvješće o radu u 2014. godini, a članovi Vijeća obaviješteni su o aktivnostima vezanima uz održavanje zaštitnih slojeva kapitala u Hrvatskoj.