Održana 5. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost

Objavljeno: 14. srpnja 2016.

U Hrvatskoj narodnoj banci održana je danas peta sjednica Vijeća za financijsku stabilnost, uz predsjedanje guvernera Borisa Vujčića te sudjelovanje viceguvernera Bojana Frasa, Damira Odaka i Vedrana Šošića, ministra financija Zdravka Marića, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Petra-Pierrea Mateka, direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac i njihovih suradnika.

Na sjednici se raspravljalo o ranjivostima domaćega gospodarstva te rizicima za financijsku stabilnost u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na najnovijim makroekonomskim pokazateljima, kretanjima u bankarskom sektoru i nebankovnim financijskim posrednicima te na financijskim uvjetima u zemlji i na međunarodnim financijskim tržištima.

Zaključeno je da su se, iako su i nadalje izražene, strukturne ranjivosti domaćega gospodarstva blago smanjile pod utjecajem nastavka rasta gospodarske aktivnosti i početka provedbe fiskalne konsolidacije te blagog pada udjela inozemnog duga u BDP-u i pozitivnih platnobilančnih ostvarenja. Usto, pozitivno je ocijenjeno i smanjenje ranjivosti kućanstava, čemu su pridonijeli rast zaposlenosti i raspoloživog dohotka, kao i sektora poduzeća zbog dobrih poslovnih rezultata u 2015. i prvom dijelu 2016. Bankovni sustav ostao je stabilan i visoko kapitaliziran, unatoč gubicima povezanima s konverzijom kredita u švicarskim francima. Pokazatelji poslovanja i kretanja u nebankovnim financijskim posrednicima ne upućuju na povećane ranjivosti i rizike iz tog segmenta financijskog sustava. Kretanja na domaćem tržištu kapitala stabilna su, a financijski uvjeti na domaćem i na međunarodnim financijskim tržištima i nadalje su blagi, unatoč povećanoj neizvjesnosti nakon referendumske odluke Velike Britanije o izlasku iz Europske unije. U sljedećem se razdoblju očekuje da će, podržani ekspanzivnom politikom HNB-a i Europske središnje banke, uvjeti (re)financiranja domaćih sektora ostati relativno povoljni.

Uz ocjenu kretanja i rizika koji mogu utjecati na financijsku stabilnost, na sjednici je prihvaćeno godišnje izvješće o radu Vijeća u 2015. godini kao i zapisnik s prethodne sjednice Vijeća.