Održana 6. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost

Objavljeno: 27. prosinca 2016.

U Hrvatskoj narodnoj banci, održana je 27. prosinca 2016. godine 6. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost pod predsjedanjem guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića te uz sudjelovanje predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Petra‐Pierrea Mateka i njihovih suradnika te direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac i Hrvoja Radovanića, predstavnika Ministarstva financija. Članovi Vijeća upoznati su s recentnim ispitivanjima razvoja sistemskih rizika strukturne cikličke prirode, kao i s rezultatima anketnog ispitivanja prakse definiranja kamatnih stopa kreditnih institucija.   K tome, članovi Vijeća obaviješteni su o pokazateljima stabilnosti nebankarskoga financijskog tržišta, odnosno o poslovanju nebankovnih financijskih posrednika. Također, predstavljeni su rezultati novog ciklusa identifikacije banaka kao ostalih sistemski važnih kreditnih institucija.

Kada je riječ o mjerama usklađivanja s recentnim preporukama Europskog odbora za sistemski rizik, razmatrane su preporuke Odbora u smislu prikupljanja podataka povezanih s tržištem nekretnina i harmonizacijom relevantnih pokazatelja, potom o praćenju materijalno značajnih izloženosti za treće zemlje, kao i preporuke o potencijalnim prekograničnim efektima i koordiniranju mjera u Europskoj uniji.

Uzimajući u obzir ulogu tržišta nekretnina kao i sveobuhvatnost preporuke o prikupljanju podataka povezanih s tržištem nekretnina, Vijeće je prihvatilo inicijativu za osnivanje radne skupine, sastavljene od predstavnika Hrvatske narodne banke, Ministarstva financija i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, s ciljem pripreme podloge za usklađivanje s navedenom preporukom.