Održane 7. i 8. sjednica Vijeća za financijsku stabilnost

Objavljeno: 23. svibnja 2017.

Ocjena glavnih rizika za financijsku stabilnost u bankovnom i nebankovnom financijskom sektoru naše zemlje te pokazatelji stabilnosti nebankarskoga financijskog tržišta, uz materijalizaciju rizika povezanih s koncernom Agrokor i poslovanjem nebankovnih financijskih posrednika, bile su ključne teme sedme sjednice Vijeća za financijsku stabilnost održane 15. svibnja 2017. pod predsjedanjem guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića te sudjelovanje ministra financija Zdravka Marića, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga Petra-Pierrea Mateka, direktorice Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marije Hrebac kao i njihovih suradnika.

Članovi Vijeća pobliže su upoznati s rezultatima recentnog ispitivanja otpornosti financijskog sustava i problematikom kamatnog rizika, prezentirani su im nalazi radne skupine za utvrđivanje javnog interesa za sanaciju određenih banaka, a raspravljalo se i o ocjeni kretanja i rizika koji mogu utjecati na financijsku stabilnost.

Na osmoj je sjednici prihvaćen Godišnji izvještaj o radu Vijeća u 2016. godini.